Högfrekvenshandel - Reportage

Ett reportage om högfrekvenshandel (high frequency trading) av aktier, producerat av CBS 60 Minutes år 2010. Detta reportage ger en inblick i den hemlighetsfulla och omdiskuterade högfrekvenshandeln och ställer kritiska frågor. I reportaget svarar både en aktieförvaltare, högfrekvenshandlare och börsoperatör på frågor. Det är relativt unikt att en högfrekvenshandlare svarar på frågor, då de i allmänhet inte har något behov av att synas i media, eftersom de endast handlar med egna pengar.

I mitten av 2011 började begreppet robothandel att användas i Sverige, vilket dock är ett sämre begrepp än högfrekvenshandel, då robothandel är ett mer övergripande begrepp och en form av handel som de flesta institutioner ägnar sig åt, och för den delen även många privatpersoner.