Investera i aktier och fonder - Risker och möjligheter med olika fonder

Risk och avkastning med fonder

En genomgång av risknivå och möjlighet till avkastning på olika typer av fonder.

Typer av fonder är korta räntefonder, obligationsfonder, blandfonder, globala aktiefonder, landfonder och branschfonder.

På senare år har även en ny typ av fonder tillkommit, så kallade börshandlade fonder, även kallade ETFer.