Investera i aktier och fonder - Vilken sparform ska man välja? 

Välja sparform

Vilken eller vilka sparformer ska man välja när man har pengar som man önskar investera? Här ges ett antal grundläggande parametrar som man bör fundera över.

Valet man gör påverkas av vad syftet med sparandet är, hur mycket kapital det handlar om, hur länge kan kapitalet vara bundet, vilken risk man är beredd att ta samt vilken kunskap och vilket intresse man har för att ta hand om sitt sparande.