I.O.U.S.A. – One Nation. Under Debt. In Stress.

I.O.U.S.A. undersöker den snabbt växande statsskulden och dess konsekvenser för USA och dess medborgare. Tyngda av en ständigt växande stat och militär, ökande internationell konkurrens, för stora bidragssystem och skulder till andra länder som börjar bli omöjliga att betala tillbaka, så måste USA göra upp med sitt slösaktiga spenderande eller möta en ekonomisk katastrof av episka proportioner.

Genom historien har den amerikanska regeringen funnit det nästan omöjligt att endast spendera vad som har kommit in via skatter. Genom uppriktiga intervjuer med både vanliga amerikanska skattebetalare och regeringsföreträdare så demystifierar Patrick Creadon landets finansiella praxis och politik. Filmen följer den före detta amerikanska kontrollern General David Walker när han åker kors och tvärs genom landet och förklarar USAs ohållbara finansiella politik för medborgarna.

Med kirurgisk precision väver Creadon samman arkivbilder och ekonomiska data för att måla en levande och alarmerande bild av USAs nuvarande ekonomiska situation. Den främsta styrkan med I.O.U.S.A. är att filmen går bortom domedagsretorik, för att erbjuda potentiella ekonomiska scenarion och föreslår lösningar om hur USA kan återskapa en ekonomiskt hälsosam nation för framtida generationer.

Creadon använder målande intervjuer och de intervjuade personerna inkluderar Warren Buffet, Alan Greenspan, Paul O'Neill, Robert Rubin och Paul Volcker, samt David Walker från G. Peterson Foundation och Bob Bixby från Concord Coalition. Väldigt aktuell och politiskt obunden.