Investeringar och konjunkturcykeln

I denna video förklarar Mats Jonnerhag vilka placeringsalternativ som är att rekommendera under konjunkturcykelns olika faser. Han presenterar det med ett antal olika bilder, inklusive den så kallade investeringsklockan som han under många år har propagerat för.

Han visar hur konjunkturen, inflationen och börsen följer varandra åt med olika förskjutning i tiden. Under en konjunkturcykel rekommenderar han att man växlar mellan obligationer, aktier, råvaror och kontanter.