Mr Venture Capitalist - Sir Ronald Cohen


Sir Ronald Cohen (född 1945) är en Egyptien-född judisk-brittisk affärsman och politisk aktör, känd som "fadern av Brittisk venture capital". Efter att han var klar på Harvard Business School arbetade han som managementkonsult på McKinsey & Company i Storbritannien och Italien. År 1971 grundade han tillsammans med två partners Apax Partners, Storbritanniens första venture capital-firma. Företaget växte långsamt i början, men expanderade snabbt under 1990-talet, och blev Storbritanniens största venture capital-företag, och "en av tre riktigt globala venture capital-företagen". 

Apax har tillhandahållit startkapital till över 500 företag och kapital för ytterligare många fler, inklusive AOL, Virgin Radio, Waterstones och PPL Therapeutics, företaget som klonade fåret Dolly. 1996 hjälpte Cohen att etablera Easdaq, en teknologifokuserad börs med syftet att vara motsvarigheten till USAs Nasdaq. 

Hans affärer har gett honom en enorm personlig förmögenhet, samtidigt som kritiker säger att denna nya affärskultur bär skulden för att tillgångar tas från företagen, personal avskedas och att företagen tyngs med hög belåning. Dokumentären tittar närmare på vilken typ av man som blomstrar i en sådan miljö.