Introduktion till nyhetsanalys 

Nyhetsanalys

En kort introduktion till vad nyhetsanalys är, det som på engelska heter news analytics.

Nyhetsanalys handlar om att ta kvalitativ information och göra om det till kvantitativ information, dvs till information som datorer kan hantera.

Varje dag skrivs det hundratusentals artiklar, en volym som ingen människa klarar av att läsa och än mindre analysera. Om nyheterna görs om till information som datorer kan hantera så kan olika former av analys göras, exempelvis sentimentanalys.

I denna video ger nyhetsleverantören Dow Jones en kort introduktion till nyhetsanalys.