Programmering för trading - OCaml

Jane Street Capital är en av de hetaste trading-firmorna in New York. De använder kvantitativa modeller för att hitta olika former av arbitragemöjligheter i marknaden. De är en propietary trading-firma och handlar alltså enbart med företagets egna kapital, till skillnad från en hedgefond som även handlar med kunders pengar.

Jane Street Capital har gått över från att utveckla mjukvara i någon av de stora programmeringsspråken till att enbart använda OCaml. De använder OCaml för att bygga allt från tradingsystem, infrastruktur för analys till användargränssnitt för administrationsverktyg. Denna föreläsning, en gästföreläsning av Yaron Minsky från Jane Street Capital på CMU, diskuterar motivationen till varför företaget använder OCaml och varför det passar bra för trading och finansbranschen. Föreläsningen ger också en inblick i Jane Street Capitals affärsmodell.