Quants - The Alchemists of Wall Street

Quants, kvantitativa traders, är matematik-genierna och datorprogrammerarna i maskinrummet av vårt globala finansiella system som designat de finansiella produkterna som nästan kraschade Wall Street.

Kreditkrisen har visat hur det globala finansiella systemet har blivit allt mer beroende av matematiska modeller för att försöka kvantifiera mänskligt (ekonomiskt) beteende.

Nu är quantsen i mitten av ytterligare en teknologisk revolution inom finansmarknaden: trading i ljusets hastighet.

Vad är riskerna med att behandla ekonomin och dess marknader som en komplex maskin? Kommer vi att kunna hålla kontroll på detta modell-baserade finansiella system, eller har vi skapat ett monster?

En historia om girighet, skräck och slumpmässighet från insidan av Wall Street.