Teknisk analys - Trading med Elliott Wave-teorin

Elliot Wave-teorin

En introduktion till hur trading med Elliott Wave-teorin fungerar.

Elliott Wave är en form av teknisk analys för att hitta cykler, eller vågor, i marknaden och förutspå trender.

Elliott Wave är knappast den enklaste formen av teknisk analys, men denna video ger en bra introduktion.