Terminer - Introduktion till futures 

Future

I denna video får vi en introduktion till vad en future är och hur den skiljer sig från en forward.

En future är en standardiserad form av forward, vilket gör att kontraktet enkelt kan handlas på en börs. Ytterligare en fördel med att kontrakten handlas på en börs är att det finns en part som garanterar att partnerna fullgör sina skyldigheter, dvs motpartsrisken försvinner.

Future är det engelska begreppet, på svenska heter det "standardiserad termin".


Nästa: Terminsbörs
Index: Terminer