Terminer - Terminskurva 

Terminskurva

En förklaring på vad en terminskurva är och en introduktion till vad en normal, respektive inverterad terminskurva är och vad det innebär.