The Money Masters


The Money Masters - How international bankers gained control of America är en 3,5 timmar lång historisk dokumentär som spårar ursprunget till den politiska maktstrukturen som styr länder och världen idag.

Den moderna politiska maktstrukturen har sina rötter i en dold manipulation och ackumulering av guld och andra former av pengar.

Utvecklingen av fractional reserve banking under 1600-talet införde på ett slugt och sofistikerat sätt de hemliga teknikerna som ursprungligen användes av guldsmeder för att på ett bedrägligt sätt ackumulera rikedom.

Med grundandet av privatägda Bank of England under 1694 lades bördan av ekonomiskt slaveri via en privatägd "centralbank" på skuldrorna av en hel nation, som inte avskaffades utan bara gjordes tyngre under de kommande tre seklen fram till idag.

Nation efter nation, inklusive USA, har fallit offer för denna intrig av internationella centralbanks-män.

The Money Masters är en kritisk inlaga om fraction reserve banking-systemet. Den har sina konspiratoriska inslag, så se den med ett kritiskt tänkande och avgör själv.