The Warning

I dokumentären "The Warning" gräver den erfarna Frontline-producenten Michael Kirk fram den gömda historien om landets värsta finansiella kris sedan den stora depressionen. I mitten av allt detta hittar han Brooksley Born, som för första gången uttalar sig i tv om hennes misslyckade kampanj att reglera den hemlighetsfulla derivatmarknaden som omsätter många biljarder dollar, vilken satte igång den finansiella kollapsen hösten 2008.

Michael Kirk upptäcker att Borns kamp bakom stända dörrar var episk. Medlemmar av presidentens arbetsgrupp motsatte sig häftig regleringar, speciellt när de föreslogs av någon utanför Washington som Born.

Greenspan, Rubin och Summers vann slutligen i kongressen med att stoppa Born och att begränsade framtida reglering av derivat. "Born hade en enorm kamp med att jobba för reglering i en tid då aktiemarknaden boomade" säger Kirk. "Alan Greenspan var mästaren, och båda partier i Washington var förenade i tron att marknaderna skulle sköta sig själva."

Nu, med många av de samma männen som satte stopp för Born i nyckelpositioner i Obamas administration, avslöjar The Warning den invecklade politiken som ledde fram till denna kris och vad det kan säga om nuvarande försök att förhindra den nästa.


Watch the full episode. See more FRONTLINE.

Watch the full episode. See more FRONTLINE.

Watch the full episode. See more FRONTLINE.

Watch the full episode. See more FRONTLINE.

Watch the full episode. See more FRONTLINE.

Watch the full episode. See more FRONTLINE.