The Birth of the Speculator 

En dokumentär om spekulation på de finansiella marknaderna. Spekulation (i ett finansiellt sammanhang) är att ta risken att göra en förlust, i utbyte mot en osäker möjlighet att göra en vinst. Endast om man säkert kan säga att en viss position inte innehåller någon risk, kan man enligt en strikt definition, säga att en sådan position är en "investering". Finansiell spekulation innefattar att man köper, innehar, säljer och blankar aktier, obligationer, valutor, räntepapper, fastigheter, derivat eller något annat finansiellt instrument för att göra en vinst från fluktuationerna i dess pris, i motsats till att köpa dem för att få inkomster från metoder som utdelning eller ränteintäkter. Spekulation representerar en av de fyra marknadsrollerna på de västerländska finansiella marknaderna, som distinkt skiljer sig från att hedga, lång- eller kortsiktiga investeringar och arbitrage.