The House of Rothschild

The House of Rothschild är en spelfilm från 1934 om hur den legendariska bank-dynastin Rothschild byggde upp sitt imperium. Filmen nominerades för Best Picture i Academy Awards.

Det finns några historiska faktafel som framställer familjen i positiv dager som räddare av den engelska ekonomin, när det i verkligheten var tekniska landvinningar under den tiden som låg till grund. Ett annat fel är att Nathan framställs som den äldsta sonen, när han i verkligheten var den tredje födda sonen. Det var inte heller han, utan hans sonson som växte fram och blev Baron Rothschild år 1885, 49 år efter att hans farfar gått bort.