Värdering - Skilj på bolaget och aktien 

Bolaget och aktien

En grundläggande introduktion till att analysera och värdera aktier.

En fundamental aktieanalys har två dimensioner, det gäller att skilja på bolaget och aktien. De kan leva sina egna liv, även om de på lång sikt går åt samma håll.

Vi får en grundläggande genomgång av vilka frågor man ska ställa när man analyserar ett bolag respektive bolagets aktie.