Venture capital och kapitalmarknaden

Finansiering - Lån eller eget kapital

I denna video får vi en genomgång på skillnaden mellan att finansiera företaget genom lånefinansiering eller genom eget kapital via en nyemission.

Del 6 av 9

Nästa: Obligationer jämfört med aktier
Föreg: Börsnotering - Fortsättning
Index: Venture capital och kapitalmarknaden