Venture capital och kapitalmarknaden

Såddfinansiering från en riskkapitalist

I denna video får vi en förklaring på hur såddfinansiering från en riskkapitalist fungerar och vad det innebär för värderingen på företaget och aktierna.

I Sverige använder man oftast de övergripande begreppen riskkapital och riskkapitalist. I denna video hehandlas det som på engelska kallas venture capital och venture capitalist, närmare bestämt seed venture capitalist / seed venture capital (såddfinansiering).

Del 2 av 9Nästa: En andra finansieringsrunda
Föreg: Resa pengar till ett startup-företag
Index: Venture capital och kapitalmarknaden