We are traders - En hyllning till daytraders

Traders och aktiva investerare uppfattas ofta fel av omgivningen. Deras yrke är också missförstått. Trading, oavsett om det handlar om forex, terminer, aktier, obligationer eller optioner ses ofta som gambling av allmänheten. Det ses som ett sätt att bli rik snabbt genom ren tur. Men trading handlar om så mycket mer än vad en första anblick ger sken av. Riktiga daytraders, swingtraders och aktiva investerare är de sanna mästarna av sitt yrke, och höjer sig över den mänskliga naturen för att kontinuerligt gneta fram vinster på marknaden. Precis som stora artister, atleter och yrkesmän tränar och utbildar sig år efter år för att bli duktiga, så gör även duktiga traders, genom att lära sig kunskaperna om analys, riskkontroll och mental disciplin för att få ett försprång i marknaden. När de gör detta så gynnar de även ekonomin genom att tillhandahålla likviditet.