Venture capital kallas den finansiering som företag i tidiga stadier med stor potential får från investerare, ofta från specialiserade venture capital-företag. USA har länge haft en stor och levande venture capital-marknad, men sedan den bubblande it-vågen på 1990-talet har venture capital-marknaden även utvecklats runt om i världen.

En första mycket bra introduktion är videoserien Venture capital och kapitalmarknaden. Den tar dig från den första finansieringen, vidare till de ytterligare finansieringsrundorna, exit via en börsnotering och jämför sedan de olika formerna av finansiering.

Sedan är paneldiskussionen Hur venture capital fungerar ett väldigt bra andra steg. Där går erfarna personer från de tre nyckelrollerna inom venture capital igenom allt steg för steg.

Avslutningsvis är videon Mr Venture Capitalist - Sir Ronald Cohen väldigt intressant. Där får vi insikt i Sir Ronald Cohens liv, mannen som introducerade venture capital för Storbritannien och byggde upp ett av världens största venture capital-företag, nämligen Apax Partners.