Finansiella marknader - Fastighetsinvesteringar 

Fastighetsinvesteringar

Fastigheter är den största tillgångsklassen och är av stor vikt för både privatpersoner och institutionella investerare. Ett brett spektrum av ekonomiska och psykologiska faktorer påverkar beslut om fastighetsinvesteringar och allmänheten har skiftande åsikter om fastigheter som en lönsam investering. Människors efterfrågan på att köpa en bostad genom att ta långsiktiga lån kallade bolån, är ofta kopplade till det allmänna hälsotillståndet på ekonomin och finansiella marknader. I recessioner tenderar bostadsköp att falla och motsatsen gäller i en stark ekonomi. Kommersiella fastigheter, som ägs indirekt av allmänheten via partnerships och real estate investment trusts (REITs), är sårbara för liknande spekulativa aktiviteter. Den senaste heta fastighetsmarknaden visar den spekulativa naturen för fastigheter, och dess relation till finansiella och ekonomiska kriser.

Nästa video: Banker
Föregående video: Aktier
Index: Finansiella marknader