Fonder - Closed-end mutual fund

Closed-end mutual fund 

En förklaring av vad en closed-end mutual fund är, hur de fungerar och hur de skiljer sig från fonder av typen open-end mutual funds.

Den största skillnaden mellan en fond av typen open-end och closed-end är att en closed-end-fond säljer andelar när fonden sätts upp, och sedan sedan förblir antalet andelar konstant. Den ger varken ut nya andelar eller löser in befintliga andelar. Om en investerare vill köpa eller sälja andelar efter att fonden har satts upp så köper och säljer de av varandra, utan fondens inblandning.
Nästa: Exchange traded fund - ETF
Föreg: Open-end mutual fund - Inl.
Index: Fonder