Fonder - Open-end mutual fund

Open-end mutual fund 

En genomgång av vad en open-end mutual fund är och hur de fungerar.

Open-end mutual fund är en av de vanligaste fondtyperna på marknaden, som de flesta fondsparare äger.

Mutual fund heter fond på svenska. Vad open-end innebär beskrivs utförligt i videon, men i korthet innebär det att antalet fondandelar kontinuerligt kan ökas och minskas.


Nästa: Open-end mutual fund Inlösen
Föreg: Index
Index: Fonder