Grundkurs för investerare - Derivat 

Derivat

En översiktlig genomgång av vad derivat är och vilka olika alternativ som finns.

Det finns tre olika grupper av derivat; Terminer (Futures/Forwards), Optioner och Swappar (Swaps).

De kan bland annat användas för; Spekulation, Hedge och Arbitrage. De olika derivaten används också ofta när banker skapar olika former av strukturerade produkter.


Nästa: Market maker