Grundkurs för investerare - Interbankränta 

Interbankränta

En video som förklarar vad interbankränta är, hur den beräknas och varför den är så viktig.

I denna video används LIBOR som exempel, vilket står för London InterBank Offered Rate. Den svenska motsvarigheten heter STIBOR och står för Stockholm InterBank Offered Rate.

Interbankräntan är den ränta som banker kan låna pengar av varandra till.


Nästa: Derivat