Grundkurs för investerare - Liquidity swaps 

Liquidity swaps

En förklaring av vad liquidity swaps är, hur de fungerar och vad målet är med att använda dem.

Liquidity swaps används i finanskrisens spår och i denna video får vi ett exempel där den amerikanska centralbanken The Fed hjälper Europa, vilket var något som inleddes i slutet av 2011.