Grundkurs för investerare - Operativ hävstång

Operativ hävstång 

Operativ hävstång är ett mått på hur försäljningstillväxten eller minskningen påverkar rörelseresultatet. Det är ett mått på hävstång och hur riskfylld (volatil) ett företags vinst är.

Operativ hävstång tydliggör också varför storleken på ett företags fasta kostnader har stor betydelse.

Operativ hävstång kallas för operational gearing på brittisk engelska och operational leverage på amerikansk engelska.

Nästa: Price to book ratio
Föreg: Direktavkastning
Index: Grundkurs för investerare