Grundkurs för investerare - PEG-talet

PEG-talet 

En genomgång av PEG-talet. Hur man räknar fram det och hur nyckeltalet kan användas.

PEG-talet visar relationen mellan p/e-talet och företagets tillväxt. Peg-talet får man fram genom att dividera p/e-talet med företagets vinsttillväxt. Ett företag med 17 procents vinsttillväxt och p/e-talet 17 får peg-talet 1.

Ett PEG-tal på under 1 indikerar att en aktie är köpvärd och ett PEG-tal på över 1 att aktien är överprissatt.

Nästa: Värdera IT-aktier
Föreg: Handelskostnader
Index: Grundkurs för investerare