Grundkurs för investerare - Price to book ratio

Price to book ratio 

Price-to-book value ratio får man fram genom att dividera den nuvarande aktiekursen med dess book value (alla anläggningstillgångar och omsättningstillgångar minus kortfristiga och långfristiga skulder) per aktie (book value dividerat med det totala antalet aktier).Nästa: Finansmarknaden
Föreg: Operativ hävstång
Index: Grundkurs för investerare