Grundkurs för investerare - Räntekurva

Räntekurva 

En grundläggande förklaring av vad en räntekurva är, hur olika räntekurvor relaterar till varandra och vad de kan indikera att marknaden tror om ekonomin.

Vi får exempel på en normal uppåtlutande räntekurva och en inverterad räntekurva.

Ett annat ord för räntekurva är avkastningskurva. Det engelska begreppet är yield curve.Nästa: Handelskostnader
Föreg: VPA - Vinst per aktie
Index: Grundkurs för investerare