Grundkurs för investerare - Repa och repotransaktion

Repa och repotransaktion

En förklaring av vad en repa och en repotransaktion är och hur de fungerar. Det som på engelska heter repo.

En repa eller repotransaktion är ett finansiellt avtal där den ena parten förbinder sig att sälja ett värdepapper till en motpart i utbyte mot pengar. Samtidigt upprättas ett terminskontrakt som säger att värdepapperet ska köpas tillbaka till ett bestämt pris vid en given tidpunkt i framtiden. I Sverige används repor när de privata bankerna lånar pengar av Riksbanken.