Investera i aktier och fonder

En guide i tre delar om att investera i aktier och fonder. Guiden börjar med vilka frågor du bör ställa till dig själv för att avgöra vilken sparform som passar dig. Nästa steg är om du väljer att placera pengar på aktiemarknaden, vad passar dig då bäst, att köpa egna aktier eller köpa andelar i aktiefonder. Samt avslutningsvis en genomgång av risk och möjlighet med olika typer av fonder.


Den som vägleder dig är Günther Mårder, som vid tidpunkten var VD för Aktiespararna.

 

Att investera i aktier och fonder