En introduktion till investment banking

Introduktion till investment banking

I denna video får vi en introduktion till vad investment banking är och vad man gör inom de olika delarna av branschen.

I videon, som är framtagen för att introducera studenter till investment banking-branschen, berättar anställda på UBS om sina olika roller.

Videon är producerad av Dr Kathy Walsh på UBS för School of Banking and Finance vid Australian School of Business.

Videon är 33 minuter lång.