Kreditkort - Hur systemet fungerar 

Hur kreditkortssystemet fungerar

Denna video förklarar hur systemet med kreditkort fungerar. Vi får veta vilka olika institutioner som är involverade i systemet för att ställa ut kredikort samt processa betalningar, samt hur relationerna mellan dem ser ut.