Marknadens instrument - Bad banks

Bad banks

I denna video förklaras konceptet med att skapa bad banks och good banks i en finanskris. I korthet går konceptet ut på att en bank med både bra och dåliga tillgångar skapar en ny separat bank dit alla dåliga tillgångar överförs, så att den ursprungliga banken kan börja göra affärer igen och inte dras ner i fördärvet av de dåliga tillgångarna. Det gör det även möjligt för staten att ta över krisbanken eller för riskvilliga investerare att köpa in sig i den dåliga banken.

Värt att notera är att det var precis detta som Sverige framgångsrikt gjorde efter fastighetskrisen i början på 1990-talet under ledning av Bo Lundgren, något som fick Sverige och Bo Lundgren att komma i ropet när USA undersökte om de skulle skapa bad banks i finanskrisen under slutet av 00-talet.


Nästa: Toxic assets
Föreg: Quantitative easing
Index: Marknadens instrument