Marknadens instrument - Bank run / Uttagsanstormning

Uttagsanstormning

En förklaring av vad en uttagsanstormning är, det som på engelska kallas bank run eller run on the bank. Dvs när ett stort antal sparare begär att få ut sina pengar samtidigt, vilket om det får pågå tillräckligt länge och inga skyddsåtgärder sätts in får banken att få slut på pengar.

I denna video sätts en uttagsanstormning i ett större sammanhang, där en uttagsanstormning mot en bank kan få följdeffekter på andra banker och ekonomin i stort.Nästa: