Marknadens instrument - Varför Bear Stearns kollapsade 

Bear Stearns kollaps

En kort video som förklarar varför investmentbanken Bear Stearns kollapsade år 2008.

Bear Stearns kollaps bidrog till att Lehman Brothers kollapsade sex månader senare, vilket var startskottet på finanskrisen.

De två bankernas kollaps orsakade stor skada på ekonomin, men det ska tilläggas att de stora underliggande ekonomiska galenskaperna var det verkliga problemet.


Föreg: Räntekurvan