Marknadens instrument - Bonds, notes och bills

Bonds, notes och bills

I denna video förklaras vad skillnaden mellan de olika statspapper som amerikanska finansdepartementet, US Treasury, ger ut. Vi väljer att behålla begreppen bonds, notes och bills för att inte skapa förvirring med översättningar.
Nästa: Derivat
Föreg: Inflation
Index: Marknadens instrument