Marknadens instrument - Utsläppsrätter

Utsläppsrätter

I denna video förklaras cap and trade, dvs det som vi i Sverige kallar handel med utsläppsrätter. Det är ett upplägg som idag främst används för att minska utsläpp av koldioxid.


Nästa: Repomarknaden
Föreg: Kapitalstruktur
Index: Marknadens instrument