Marknadens instrument - Cramdowns

Cramdowns

I denna video förklaras cramdowns, ett verktyg för att strukturera om lån vid en konkurs. I finanskrisens spår har det även börjat diskuteras om vertyget ska användas för bolån som husägaren inte klarar att betala.

Värt att notera är att bolånevillkoren i USA och Sverige skiljer sig åt. I USA kan låntagaren lämna nycklarna till banken och då även bli av med lånet.
Nästa: The Uptick rule
Föreg: Nedskrivningar
Index: Marknadens instrument