Marknadens instrument - Dark pools

Dark pools

I denna video förklaras vad dark pools är, de privata marknadsplatser som växte fram i stor skala under andra halvan av 00-talet.
Nästa: Toxic assets under kontroll
Föreg: Repomarknaden
Index: Marknadens instrument