Marknadens instrument - Derivat

Derivat

I denna video förklaras derivat, närmare bestämt
futures/forwards, optioner och swappar.
Nästa: Fientliga uppköp
Föreg: Bonds, notes och bills
Index: Marknadens instrument