Marknadens instrument - Europeiska banker och dollar

Europeiska banker och dollar

En förklaring av varför europeiska banker behöver amerikanska dollar. Samt varför de under hösten 2011 har problem att köpa dollar.

Denna situation är ett bra exempel på att det finns svagheter i det ekonomiska systemet. När förtroendet mellan aktörer på marknaden försvinner, då går systemet mot stillestånd, även för transaktioner som vanligtvis är vardagliga rutintransaktioner.