Marknadens instrument - Euroobligation 

Euroobligation

En förklaring av vad en euroobligation (eurobond) är och hur de fungerar. Samt varför vissa länder är intresserade av dem och andra motståndare.

Flera av länderna i Europa hamnade med finanskrisen, av olika orsaker, i finansiella problem. Flera olika räddnings- och stödåtgärder vidtogs, men under sommaren 2011 befann sig flera av dem fortfarande i allvarliga problem. Då började euroobligationer diskuteras som en lösning.