Marknadens instrument - Exponering 

Exponering

Exponering är ofta ett uttryck som förknippas med något negativt, speciellt i tider av finansiella problem. Uttrycket är dock neutralt, och exponering är i allmänhet bra.

När man gör en investering så exponerar man sig både för möjligheter och risker, vilket är bra. Men det viktiga är att man väljer en nivå på exponering som man är bekväm med. Ingen exponering alls är sällan bra i längden och en för hög exponering mot en enda tillgång med hög risknivå är sannolikt inte heller bra.

Nästa: Haircut