Marknadens instrument - Factoring

Factoring

Factoring är ett sätt för mindre företag att få finansiering genom att belåna sina fakturor. I denna video förklaras hur det fungerar och hur finanskrisen riskerade att dra undan benen på de mindre företagen i USA när den största factoring-aktören CIT fick problem.

Nästa: High-frequency trading
Föreg: Finansiell alkemi
Index: Marknadens instrument