Marknadens instrument - Fannie, Freddie och Fed

Fannie, Freddie och Fed

I denna video får vi en förklaring på sambandet mellan bostandsmarknaden, räntor, mortage backed securities, Fannie Mae & Freddie Mac och Federal Reserve. Samt vad som kan hända när Federal Reserve bestämt sig för att sluta köpa mortage backed securities av Fannie och Freddie.

Nästa: Goldman Sachs CDO
Föreg: Covenant-lite loan
Index: Marknadens instrument