Marknadens instrument - Fiduciary duty

Fiduciary duty

I denna video förklaras vad fiduciary duty är och hur det fungerar. Fiduciary duty innebär att någon åtar sig att handla i en annan persons intresse. Frågan i finanskrisens spår är i vilka situationer banker har fiduciary-ansvar och om de har brustit i sitt ansvar.
Nästa: Volcker Rule
Föregå: Motpartsrisk
Index: Marknadens instrument