Marknadens instrument - Fientliga uppköp

Fientliga uppköp

När ledningen i ett noterat företag motsätter sig ett uppköpsbud så behöver inte budgivaren ge upp. I denna video förklaras tre olika sätt som ett fientligt uppköp kan göras på, där uppköparen rundar företagsledningen.

Nästa: Ränta som gaspedal
Föreg: Derivat
Index: Marknadens instrument